Svenska Schäferhundklubben

Valberedning 2019

Sammankallande

Gabriella Harnestig Olsson

0730 - 36 78 04

gabriella.h.olsson@gmail.com

Ledamot

Gunnar Nilsson

0725 - 14 22 32

bliabacken@gmail.com

Ledamot

Ann-Britt Steen

0761 - 66 78 20

absteen@live.se